Ekologiska byggnader

Att leva ekologiskt hjälper miljön, och idag blir alltfler fastighetsbolag miljövänliga. Ett hållbart hem är hela den holistiska bilden från konstrukt

Digitalisering i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen digitaliseras precis som alla andra branscher och privata intressen. Vi skapar intelligenta hus och boenden med digitala funktione

Hållbar teknologi

Det behövs fler nya teknologiska lösningar i fastighetsbranschen! Helt öppna ekosystem skapar ett högre idéflöde och en innovationstakt. Branschens hö

Fastighetsbranschen och Parisavtalet

Hur klimatsmarta är fastighetsbolagen? EU:s nya taxonomi ska visa svart på vitt hur det står till med branschen samt bidra till att investeringar styr

Hyra bostad i en småstad

Vilka fastigheter är mest eftersökta i mindre städer? Om jag skulle vilja flytta till en småstad, är det svårt att få tag på en bra bostad?
Oftare än