Ekologiska byggnader

Att leva ekologiskt hjälper miljön, och idag blir alltfler fastighetsbolag miljövänliga. Ett hållbart hem är hela den holistiska bilden från konstruktion till livsstil, byggmaterial och energi – och du vet att du kommer att må bra i ett sådant hus.

The Hojo and its garden of Tofukuji Temple

Men hur vet vi att just detta fastighetsbolag tänker på miljön? Det finns många bolag som gör ett bra jobb och flera av dem har Svanen-märkt sina bostäder.

Svanenmärkta bostäder

Hur definierar man ett hus som är Svanenmärkt? Ett hus som är Svanenmärkt har en låg energiförbrukning samt har följt de höga krav som gäller för en byggprocess som enligt denna standard ska vara kvalitetssäkrad. Ribban ligger högt vad gäller material som har använts för att boendemiljön ska vara så sund som möjligt och ha en minskad miljöpåverkan.

Hus kan vara miljövänliga oavsett om det är hyreshus, villor eller kommersiella fastigheter. Det handlar om att det är byggt enligt Svanen-standard med omtanke om människors hälsa och miljön. Dessutom är det nu mycket enkelt att bevisa. Är man kvalificerad för en Svanen-märkning kan hyresgästen vara helt lugn att detta är en ”hälsosam” byggnad.

Det första nordiska bygg-och fastighetsbolag som Svanenmärkte hela sin bostadsproduktion i Sverige, Norge och Finland var JM Bygg. Bolaget började bygga lågenergihus redan 2008. Detta har hjälpt hyresgästerna att sänka driftskostnaderna och även minskat klimatpåverkan. Redan på 1990-talet bestämde man sig för att inte använda hälsofarliga kemikalier i sina produktioner och omställningen till bolagets Svanenmärkning blev därför lättare – och som en fortsättning på det arbete man redan startat.

Att leva hållbart

Egentligen är det lätt att leva hållbart, det gäller bara att komma över tröskeln och verkligen göra det. Den viktigaste faktorn för att trilla över tröskeln är förståelsen för hur viktigt det är att vi alla hjälper till med detta för att rädda vår egen värld. Alla moderna kök har exempelvis energieffektiva vitvaror när man flyttar in och det är också förberett för källsortering. Numera tänker byggbolagen också på att det ska finnas lokaltrafik och tillgänglighet på ett sätt som minskar utsläpp eller luftföroreningar.

De flesta av Sveriges kommuner släpar efter i sin miljöanpassning. På flera håll är kommunen ägare till fastighetsbolag som hyr ut lägenheter. Kommunerna avsätter vissa resurser för miljöarbete men långt ifrån det som verkligen behövs, enligt en undersökning som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk försäkring.