Teckna de rätta försäkringarna

Du som äger en fastighet måste teckna en fastighetsförsäkring mot eventuella inbrott, vattenskador, brandskador och naturskador. Precis som en villaägare ska teckna en komplett villaförsäkring mot problem ska en fastighetsägare teckna en fastighetsförsäkring för alla olyckor som kan drabba huset.

En försäkring är den ultimata tryggheten

Oavsett vad du äger bör du alltid teckna en försäkring om du är rädd om det. En villaförsäkring är till för villaägare, en bostadsrättsförsäkring är till för bostadsrättsägare och en hemförsäkring är till för alla som hyr eller äger en bostad. En villaförsäkring är som fastighetsförsäkringen ett skydd mot vattenskador och andra skador som kan åsamkas på huset. Det är alltid viktigt att jämföra olika försäkringar oberoende av vilken försäkring det handlar om. Du kan komma ner ordentligt i pris om du lägger två fingrar i kors och kollar upp respektive försäkringsbolag. Tänk också på att du kan få premierabatt om du redan har andra försäkringar i bolaget, eftersom de ser dig som en lojal kund.

Skräddarsydda försäkringslösningar

Många försäkringsbolag är måna om sina kunder och kan därför erbjuda exempelvis bostadsrättsföreningar en skräddarsydd försäkringslösning. Det kan till exempel innehålla en försäkring om en hyresgäst som är kvar efter ombildning åsamkar skada på en hyresrätt. Detsamma gäller en bostadsrättshavare som gör skada i sin lägenhet. Det kan också gälla försäkringar på olika lokaler som tvättstuga, gemensam bastu och så vidare. Som bostadsrättsförening är det viktigt att du får in pengar, vilket du får av nya bostadsrättsköpare. Om fastigheten är i dåligt skick eller om du inte återställer olika skador så vill ingen längre köpa. Därför ska du ta alla försäkringar så du inte riskerar mer än nödvändigt.

Fastighetsbranschens olika tidevarv