Gör regelbundna radonmätningar i din fastighet

Det är viktigt att regelbundet mäta radon i din fastighet. Skadliga halter av radon kan finnas i alla typer av fastigheter och då behöver du göra en radonsanering. Vanligen kommer radonet från marken som huset står på. Men det kan även komma från byggnadsmaterial i väggar eller från vattnet. Eftersom radon kan komma från byggnadsmaterial bör du alltid mäta radon efter olika renoveringar och tillbyggnader av din fastighet.

 

Uppskattningar från Boverket talar om att det finns skadliga nivåer av radon i ungefär 250 000 villor i Sverige. De flesta vet kanske inte ens om att de lever i ett hus med radon. Eftersom höga radonnivåer är skadligt och ökar risken för lungcancer är detta något du som fastighetsägare bör åtgärda. Om du upptäcker radon i din fastighet är rekommendationen att du gör en radonsanering för att åtgärda problemen så snart som möjligt.

 

En radonsanering kostar ungefär 20-40 tusen kronor beroende på omfattning. Du kan få ROT-avdrag för en del av kostnaden eftersom radonsanering ingår i ROT. Tidigare fanns även ett radonbidrag. Eftersom kostnaden för en radonsanering är hög bör du alltid fråga om radonnivåer när du köper en fastighet. Det finns idag inget krav för hur ofta en radonmätning ska göras i fastigheter, men rekommendationen är att göra en radonmätning i alla fall vart tionde år. Be därför alltid om en ny radonmätning om den senaste är utdaterad. Då kan du som köpare känna dig lugn att du inte köper en fastighet som är skadlig för din hälsa.

Hållbar teknologi