Fastighetsbranschen och Parisavtalet

Hur klimatsmarta är fastighetsbolagen? EU:s nya taxonomi ska visa svart på vitt hur det står till med branschen samt bidra till att investeringar styrs i en grönare riktning. Vägen stakas ut för att uppnå Parisavtalets mål år 2050.

Det nya klassificeringsverktyget, taxonomin, ser till att alla bolag som har nått en viss storlek behöver redovisa hur mycket av verksamheten som motsvarar klimatmålen. EU:s taxonomiverktyg ska direkt visa till vilken nivå branschens aktörer är klimatsmarta. Detta kommer att påverka företagens investeringar i en grönare riktning.

Taxonomin och en grön framtid

Vissa regler skiljer sig mellan Sverige och EU, bland annat gränser för antalet anställda. När dessa siffror likställs blir det lättare att jämföra vem som är tillräckligt grön för att uppnå taxonomins miljökrav, det vill säga Parisavtalet. För en investerare innebär det att det plötsligt är tydligt vilket bolag som är en grön investering och vilket som inte är det. De som inte är miljövänliga kan undvikas.

Verksamhetsåret 2021 kommer att innehålla upplysningar enligt taxonomin, detta innebär att den årsredovisning företagen presterar redan 2022 ska vara förberedd för detta. Även företag som har separata hållbarhetsrapporter faller in under regeln.