Hållbar teknologi

Det behövs fler nya teknologiska lösningar i fastighetsbranschen! Helt öppna ekosystem skapar ett högre idéflöde och en innovationstakt. Branschens höga kostnader och energianvändning är knäckfrågor som måste lösas.

Fastighetsbranschen i Sverige arbetar ofta med en teknologi som upprättas för att skräddarsy lösningar för just den kunden. Ganska traditionellt och inte så avancerat kan tyckas. En sådan teknologi kan inte användas horisontellt eller samspela med andra datadrivna system. Kostnaderna för dess isolerade silosystem kan bli höga under hela fastighetens livslängd.

Det går att bygga säkra lösningar som är klimatsmarta och samtidigt sänker kostnaderna över lång sikt, men det behövs att man arbetar mer med öppna ekosystem och standarder som fokuserar på de önskade funktionerna än på det som ”ska vara” i fastigheten. Detta kan också upphandlas mer kostnadseffektivt.

För att skapa innovationer, horisontella funktioner och skalbarhet behövs en mycket större öppenhet. Detta borde vara en naturlig del i den intelligenta fastigheten. Om vi inte skapar den öppenhet som behövs finns det risk att vi hamnar i en sits där fastigheter har en teknologi som inte kan samspela med resten av utvecklingen i ett högteknologiskt samhälle – för utvecklingen går i rasande fart. Teknologi som inte kan prata med annan teknologi kommer att bromsa utvecklingen.