Investera i fastigheter

Fastigheter är en klassisk investeringsform som alltid har varit ett intressant alternativ för dem som vill skapa en stabil avkastning på sina investeringar. Sett i ett historiskt perspektiv har fastigheter gett en mycket bra avkastning på investerat kapital. Detta gäller oavsett om det har varit fråga om affärsfastigheter eller privatfastigheter, de har båda gett en bättre avkastning än de flesta andra investeringsalternativ. Detta med undantag för de perioder när det har rått en global fastighetskris.

Direktinvestera i en fastighet

Det vanligaste sättet att investera i en fastighet är att du själv köper fastigheten, antingen direkt som privatperson eller indirekt via ett bolag som du själv är ägare till. Du kan själv vara bosatt på fastigheten eller, om det är fråga om en affärsfastighet, driva verksamhet på fastigheten. Är det huvudsakliga syftet att tjäna pengar är den bästa lösningen i de flesta situationer att du hyr ut fastigheten. Då kommer du att få hyresintäkter samtidigt som fastighetens värde stiger i takt med den allmänna värdeökningen på fastighetsmarknaden. Du får då två olika typer av intäktskällor från samma fastighet.

Investera i fastigheter via Tessin

Att direktinvestera i en fastighet är förenat med ett omfattande arbete. Fastigheten ska underhållas, och har du hyresgäster måste fastigheten uppfylla en rad formella krav, vilket kommer att kosta dig både pengar och tid. Ett alternativ till att du själv köper en fastighet och skapar ett eget projekt är att du via Tessin.se investerar i fastighetsprojekt som drivs av någon annan.

Enkelt förklarat är Tessin en form av crowdfunding där det är möjligt för den som har ett fastighetsprojekt att presentera detta på webbplatsen. Därefter kan de investerare som tror på projektet välja att investera i detsamma och därefter följa projektets utveckling via Tessins webbplats. Har du själv ett fastighetsprojekt och söker finansiering kan du därför lägga ut detta på Tessin och erhålla finansiering den vägen.

Köpa aktier i fastighetsbolag

Ytterligare ett alternativ är att du investerar i fastighetsbolag, det vill säga du köper aktier i ett bolag som förutom köper och säljer fastigheter även förvaltar ett större fastighetsbestånd. Du kan välja mellan att köpa aktier i noterade eller onoterade bolag men det säkraste valet är att du väljer att investera i noterade bolag. Kontrollen över dessa är betydligt hårdare jämfört med onoterade bolag och du får dessutom tillgång till en väl fungerande marknadsplats. Detta innebär att det i princip alltid finns både säljare och köpare till aktier i det aktuella bolaget, något som inte är fallet när det är fråga om onoterade bolag.