Klimatdeklaration

Sverige har sedan 1 janurai 2022 en ny lag om klimatdekaration. Lagen gäller nya byggnader och syftet är att uppnå en minskad klimatpåverkan från byggande. Med ökad kunskap kommer det att bli lättare för dig som är aktör i byggprocesser att vidta åtgärder som minskar klimatpåverkan. Den nya lagen omfattar nya byggnationer där bygglov har sökts efter 1 januari 2022.

Vad innebär klimatdeklaration?

Klimatdeklarationen består av en beräkning samt sammanställning av klimatpåverkan från en byggnation som omfattar tillverkning av byggprodukter, uttag av råvaror, transporter samt arbete på byggarbetsplatsen. Det är byggherren som är ansvarig för att en klimatdeklaration utförs och ska sedan lämna in den till Boverket. Även om det är tillåtet att ta hjälp från entrepenörer eller konsulter är byggherren fortsatt formellt ansvarig för klimatdeklarationen. När en deklaration lämnats in till Boverket kommer du att få en bekräftelse som sedan ska lämnas in till byggnadsnämnden. Du måste med andra ord ha lämnat in bekräftelsen från Boverket för att kunna få ett slutbesked från byggnadsnämnden. Underlaget kommer att sparas i 5 år.

Kontor i fastigheter

Den nya lagen omfattar inte redan existerande byggander och fastigheter. Däremot finns det andra krav som en fastighetsägare behöver leva upp till både när det gäller hållbarhet, miljö och energieffektivitet. När du behöver ett kontor slipper du bekymra dig över alla dessa krav om du hyr ditt kontor i ett kontorshotell. För dig som behöver ett kontor finns det till exempel flera utmärkta kontorshotell Uppsala med centralt läge. Som hyresgäst i ett kontorshotell i Uppsala kommer du att få fina, ljusa och moderna kontorslokaler. Vanligtvis kommer du även att få tillgång till fullt utrustade mötesrum, konferens, Co-Working, samt gemensamhetsutrymmen lite beroende på vilket kontorshotell i Uppsla som du hyr från. Oavsett vilket kontrorshotell i Uppsala som du hyr kontor från kan du se fram emot en funktionell och bekymmersfri tillvaro för ditt företag och personal.

Boverkets uppdrag

Regeringen har givit Boverket i uppdrag att göra införandet av klimatdekarationer enklare. Myndigheten kommer att informera, vägleda samt ge ut föreskrifter om klimatdeklarationer samt stå för en klimatdatabas samt register för deklarationer. Det innebär att Boverket är tillsynsmyndigheten för klimatdeklarationer och har rätt att ta del av ditt underlag för kontroll av din klimatdeklaration. Trots goda intentioner kvarstår frågan om vilken skillnad detta kommer att göra för det globala klimatet i slutändan. Länder som exempelvis Kina och Indien saknar helt miljöarbete och spyr ut föroreningar. Sverige ligger långt fram när det gäller miljöarbetet och det är kanske dags för en paus för att istället fokusera på länder som tjänar stora pengar på att helt strunta i miljön.