Digitalisering i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen digitaliseras precis som alla andra branscher och privata intressen. Vi skapar intelligenta hus och boenden med digitala funktione

Hållbar teknologi

Det behövs fler nya teknologiska lösningar i fastighetsbranschen! Helt öppna ekosystem skapar ett högre idéflöde och en innovationstakt. Branschens hö

Fastighetsbranschen och Parisavtalet

Hur klimatsmarta är fastighetsbolagen? EU:s nya taxonomi ska visa svart på vitt hur det står till med branschen samt bidra till att investeringar styr